Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Καποδιστριακό

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

17/11/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
  • Επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή
  • Δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Έντυπο αίτησης: aitisi.docx

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.