Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Τεχνολογικό Κέντρο Τηλεπικοινωνιών

Προσόντα και προθεσμία

13/11/2019 | 13:12

Το Τεχνολογικό Κέντρο Τηλεπικοινωνιών της Καταλονίας λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.

Διαθέτει θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Το βασικό ερευνητικό πεδίο είναι η εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης σε τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης για την έγκαιρη και αξιόπιστη συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων.

Η εβδομαδιαία απασχόληση είναι 37 ώρες και η διάρκεια σύμβασης είναι για δυόμιση χρόνια.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο στην Επιστήμη των Δεδομένων
  • Διδακτορικό στην επεξεργασία σήματος, την επιστήμη των δεδομένων, την ηλεκτρολογία
  • Τεχνικές αναλυτικής μοντελοποίησης και μηχανικής μάθησης
  • Ανάλυση δεδομένων σε δίκτυα διαδικτύου
  • Πρωτόκολλα ασύρματης πρόσβασης
  • Εξαιρετικές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
  • Γνώσεις προγραμματισμού σε MATLAB, C ++, Python ή R
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: Έως Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ