Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ιωάννου Δ. Πατέρα - Προθεσμία

Προϋποθέσεις, στοιχεία επικοινωνίας

12/11/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Ιωάννου Δ. Πατέρα προκηρύσσει την χορήγηση υποτροφιών.

Αφορούν:

  • Δύο υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ
  • Μία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋποθέσεις:

Για την χορήγηση υποτροφιών εσωτερικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. να έχουν καταγωγή από την Χίο
  2. να είναι απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό Λίαν Καλώς
  3. να έχουν διαγωγή κοσμιωτάτη
  4. να είναι οικονομικά αδύνατοι

Για τις χορηγίες εξωτερικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να έχουν καταγωγή από την Χίο
  • να είναι οικονομικά αδύνατοι
  • να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε Σχολή Α.Ε.Ι με βαθμό Λίαν Καλώς

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση που παρέχεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Ιδρύματος: ΕΔΩ και να αποστείλουν τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στο idrymatajdp@dpateras.com. 

Αιτήσεις έως τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες: 210 4291093 και 2104291094.