Υποτροφίες & Πρακτική

6 υποτροφίες από το Κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Ολόκληρη η προκήρυξη

08/11/2019 | 06:00

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος περί των κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, κ. Φώτιος Βάββας, προκηρύσσει από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» τη χορήγηση έξι υποτροφιών.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.

Η διάρκεια ορίζεται σε 1 - 2 χρόνια (ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών).

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των €6.000 ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής
  • να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου άριστα

Προθεσμία: Έως 19 Δεκεμβρίου 2019

Έντυπο αίτησης: aitisi.pdf

Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο".