Υποτροφίες & Πρακτική

20 χορηγίες από την École Normale Supérieure

Προϋποθέσεις συμμετοχής, μηνιαία αμοιβή, προθεσμία

07/11/2019 | 06:00

Η École Normale Supérieure (ENS) δίνει την δυνατότητα στους διεθνείς φοιτητές να αποκτήσουν ανταποδοτικές υποτροφίες.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Θα χορηγηθούν:

  • 10 υποτροφίες σε απόφοιτους Θετικών Επιστημών
  • 10 υποτροφίες σε απόφοιτους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Οι υποψήφιοι: 

  1. πρέπει να είναι κάτω των 26 ετών
  2. δεν πρέπει να έχουν προηγουμένως υποβληθεί στη Διεθνή Επιλογή
  3. δεν πρέπει να έχουν ζήσει στη Γαλλία περισσότερο από 10 μήνες
  4. πρέπει να δικαιολογούν ένα έτος προπτυχιακών σπουδών που χορηγούνται από αλλοδαπό πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους που προηγείται της έναρξης των αιτήσεων

Τα έγγραφα και οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως:

  • 15 Δεκεμβρίου 2019 για Θετικές Επιστήμες
  • 29 Νοεμβρίου 2019 για Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η διάρκεια ορίζεται στα 3 χρόνια και η μηνιαία αμοιβή "αγγίζει" τα 1.000 ευρώ.

Παρέχεται διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ημιδιατροφή σε λέσχη, δυνατότητα υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές.

Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ