Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική σε σχεδιασμό ιστοσελίδων

Τομείς εκπαίδευσης, προσόντα και e-mail επικοινωνίας

06/11/2019 | 06:00

Η εταιρεία Centiva Software Solutions προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία στην κατασκευή και στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και έχουν γνώσεις στους τομείς αυτούς.

Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες και προσφέρεται πλήρης εκπαίδευση και καθοδήγηση σταδιοδρομίας μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν σε:

  • WordPress
  • Joomla
  • HTML
  • CSS
  • Photoshop

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα ΙΕΚ
  2. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  3. Καλή γνώση Αγγλικών
  4. Γνώσεις CSS και HTML
  5. Γνώση Photoshop

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Αθήνα