Υποτροφίες & Πρακτική

22 θέσεις στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Η/Υ

Δικαιολογητικά, προθεσμία

05/11/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει είκοσι δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο: [email protected]

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
 3. Γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
 4. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας

Επιπλέον θα πρέπει να αποστείλουν σε έντυπη μορφή τα εξής δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας ή διακρίσεις

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019.

Προτάσεις για θέματα διδακτορικών σπουδών: themata.pdf

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για περαιτέρω πληροφορίες.