Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για Ολυμπιακή Προετοιμασία (4.000 ευρώ η κάθε μία)

Δικαιολογητικά, προθεσμία

01/11/2019 | 14:17

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη στηρίζει την προσπάθεια αθλητών με την παροχή κινήτρων διάκρισης στον αθλητισμό.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν, η Ελληνική Πρωτοβουλία και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού και της αριστείας, και ενισχύοντας την αγάπη για τον αθλητισμό.

Θα χορηγηθούν:

  • 41 υποτροφίες
  • Ετήσιας διάρκειας
  • Ύψους 4.000€ έκαστη

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι αθλητές ατομικών αθλημάτων από Ελλάδα και Κύπρο.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση: aitisi.pdf
  2. Βιογραφικό σημείωμα (αθλητικό και σπουδών)
  3. Βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί των αθλητικών επιδόσεων
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή χορηγίες που έχει λάβει

Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας W&W, Πατησίων 141, 11251, Αθήνα.

Αιτήσεις έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 6165232 και [email protected]