Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από την Space Hellas (6.000€ η μία)

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

29/10/2019 | 14:11

Δύο ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές εις μνήμην του ιδρυτή της εταιρείας, Δημήτρη Μανωλόπουλου, προκηρύσσει η Space Hellas.

Η κάθε μία «αγγίζει» το ποσό των 6.000 ευρώ.

Συμμετέχουν απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων:

 1. Τηλεπικοινωνιών
 2. Δικτύων
 3. Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 4. Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security)
 5. Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση εγγραφής  σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
 • Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Αναλυτικό πρόγραμμα ή κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Δήλωση σκοπού (έως 500 λέξεων) με λόγους συμμετοχής και μελλοντικά σχέδια
 • Φορολογική δήλωση των τελευταίων 2 ετών για το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα 
 • Σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεων) σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει παράλληλα άλλη υποτροφία από κανένα οργανισμό

Προθεσμία: Έως 15 Νοεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.