Υποτροφίες & Πρακτική

41 υποτροφίες από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Διάρκεια, αμοιβή, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

19/10/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, στηρίζοντας την προσπάθεια αθλητών με την παροχή κινήτρων διάκρισης στον αθλητισμό,  προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και φέτος, η Ελληνική Πρωτοβουλία και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού και της αριστείας, και ενισχύοντας την αγάπη για τον αθλητισμό.

Θα χορηγηθούν 41 υποτροφίες ετήσιας διάρκειας και ύψους 4.000€ έκαστη.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι αθλητές ατομικών αθλημάτων από Ελλάδα και Κύπρο.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

  1. Αίτηση: aitisi.doc
  2. Βιογραφικό σημείωμα (αθλητικό και σπουδών)
  3. Βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί των αθλητικών επιδόσεων
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή χορηγίες που έχει λάβει

Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο whatandwhy@cosmotemail.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας W&W, Πατησίων 141, 11251, Αθήνα.

Προθεσμία: Έως 2 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 6165232 και foundation@leventis.net