Υποτροφίες & Πρακτική

Cardlink: Νέες θέσεις πρακτικής άσκησης

Προσόντα, αρμοδιότητες και e-mail επικοινωνίας

18/10/2019 | 06:00

Η Cardlink ιδρύθηκε το 2004 από την Alpha Bank και τη Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία ενός κοινού δικτύου POS που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα.

Αυτό το διάστημα προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους Λογιστικής.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι βοηθοί λογιστών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
  • Γνώσεις Λογιστικής

Αρμοδιότητες:

  1. Χρηματοοικονομική Λογιστική
  2. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
  3. Κοστολόγηση διαδικασιών Controlling & μηνιαίων αποτελεσμάτων

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Νέο Ηράκλειο, Αθήνα