Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (Βρετανία)

Ερευνητικοί κλάδοι και προθεσμία

15/10/2019 | 06:00

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεργάζεται με την Βρετανική Κυβέρνηση.

Λειτουργούν πρόγραμμα υποτροφιών που φέρει την ονομασία "Chevening".

Αφορά όσους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τους εξής τομείς:

  • Διεθνή Ανάπτυξη (Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και Κοινωνική Πολιτική)
  • Δημόσια Διοίκηση
  • Κοινωνική Διοίκηση
  • Νομικές Επιστήμες (ιδανικά με εξειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα)
  • Ιατρικές Επιστήμες
  • Μηχανολογία και Τεχνολογία
  • Βιολογία
  • Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προθεσμία: Έως 5 Νοεμβρίου 2019

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: ΕΔΩ