Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση στην LG Electronics

Προσόντα και αποστολή βιογραφικού μέσω email

09/10/2019 | 16:14

Η LG Electronics Hellas SA προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους σχολών ΤΕΙ Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ ή Πανεπιστημίου. 

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα
  • Δικαίωμα εκπόνησης πρακτικής άσκησης
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Microsoft Office
  • Υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού: sophia.jin@lge.com

Περιοχή: Παλαιό Φάληρο, Αθήνα