Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες χορηγίες από την Fondation de la Mer (10.000 ευρώ)

Σε ποιους απευθύνεται - Κριτήρια επιλογής, προθεσμία

10/10/2019 | 06:00

Η Fondation de la Mer χορηγεί υποτροφία ύψους 10.000€ σε ένα φοιτητή εγγεγραμμένο σε διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό πρόγραμμα, σε Γαλλικό ή Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Απευθύνεται σε υποψηφίους που:

  1. Έχουν πτυχίο Θετικών, Θεωρητικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών
  2. Είναι έως και 30 ετών
  3. Είναι μεταδιδακτορικοί φοιτητές

Κριτήρια επιλογής για σπουδές και εργασία στην Ευρώπη:

  • Επιστημονική αριστεία της ερευνητικής πρότασης
  • Ποιότητα του φακέλου υποψηφιότητας
  • Εγγραφή σε μια ευρωπαϊκή διδακτορική σχολή
  • Ικανότητα του υποψηφίου να προωθεί την επιστήμη στο νεότερο κοινό, να διαδίδει την επιστημονική κουλτούρα

Προθεσμία: Έως 15 Οκτωβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες μέσω e-mail: [email protected] και ιστοσελίδας του ιδρύματος: ΕΔΩ