Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Αθηνών: Υποτροφίες με 7.560 ευρώ η κάθε μία

Προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά, προθεσμία

08/10/2019 | 06:00

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγεί έξι υποτροφίες σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Η κάθε μία υποτροφία "αγγίζει" τις 7.560 ευρώ.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation δημιούργησαν το πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF που απευθύνεται σε φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι υποψήφιοι που:

 • είναι έως και 30 ετών
 • έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
 • έχουν ως βαθμό βασικού πτυχίου τουλάχιστον 7,5/10
 • έχουν βαθμό διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους που βρίσκονται στο δεύτερο έτος ΠΜΣ) 8/10
 • έχουν πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α.
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 • Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών
 • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και αγγλικά
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες)με σκοπό χρήσης της υποτροφίας

Προθεσμία: Έως 23 Οκτωβρίου 2019

Για περαιτέρω πληροφορίες: [email protected]