Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μυτιλήνης

Προθεσμία

09/10/2019 | 06:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, έχοντας τη Διοίκηση και Διαχείριση του Καραντωνείου Κληροδοτήματος, προκηρύσσει δύο υποτροφίες για απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός πτυχίου.

Δικαίωμα υποβολής των δικαιολογητικών έχουν οι άποροι επιμελείς φοιτητές καταγόμενοι από τη Λέσβο με ηλικία όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω τηλεφώνου 225102851 8 ή στην ιστοσελίδα ιδρύματος: ΕΔΩ