Υποτροφίες & Πρακτική

42 υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Συμμετέχουν απόφοιτοι 8 τμημάτων - Προθεσμία

01/10/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και τις χορηγεί σε φοιτητές του οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Συμμετέχουν απόφοιτοι Τμημάτων - Σχολών:

 1. Θετικών Επιστημών
 2. Πολυτεχνικής
 3. Επιστημών Υγείας
 4. Οικονομικών Επιστημών
 5. Διοίκησης Επιχειρήσεων
 6. Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 7. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 8. Φιλολογίας

Βασικά κριτήρια είναι η οικονομική κατάσταση και οι βαθμοί εισαγωγής.

Διαθέσιμες υποτροφίες:

 • 30 για προπτυχιακές σπουδές
 • 2 για σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού
 • 10 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 6975020196 και vassilis@upatras.gr (κος Βασίλειος Αναστασόπουλος)