Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες χορηγίες σε πτυχιούχους Θετικών Επιστημών

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

25/09/2019 | 06:00

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, χορηγεί υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών Επιστημών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών
 2. Εξοικείωση με μεθόδους προσδιορισμού οργανικών ενώσεων
 3. Καλή γνώση Αγγλικών
 4. Ικανότητα ανάπτυξης αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό οργανικών ενώσεων 
 5. Ικανότητα στατιστικής ανάλυσης πειραματικών δεδομένων
 6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντατους
 • Αιτιολόγηση συνάφειας για τη θέση 
 • Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Προθεσμία: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.