Δημόσιο - ΑΣΕΠ

6 προσλήψεις στην ΔΕΗ Κρήτης

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μήνες

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στα Λινοπεράματα
15/12/2017 | 14:12

Έξι υπάλληλοι για την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στα Λινοπεράματα Κρήτης. 

Θα προσληφθούν: μηχανοτεχνικοί, ένας ελαιοχρωματιστής και εργάτης.   

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως οκτώ μήνες. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ Λινοπεραμάτων.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Μετρήστε τα μόρια επιτυχίας σας, αξιοποιώντας την εφαρμογή του workenter ή συγκρίνετε τις βάσεις σας με εκείνες των προηγούμενων διαγωνισμών.