Δημόσιο

14 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η εξάμηνη εξειδικευμένη εμπειρία κρίνει το διορισμό

ΟΙ νέοι υπάλληλοι θα εργαστούν για επτά μήνες

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης .Το τροσόν που κάνει την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι η εξειδικευμένη εμπειρία,τουλάχιστον έξι μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές επιτυχίας σας.