Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση στις Τεχνολογικές Επιστήμες

Αρμοδιότητες, προθεσμία και e-mail επικοινωνίας

25/08/2019 | 06:00

Η εταιρεία Αφοί A. Σιώζιου Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στον χώρο διανομών αναψυκτικών ζύθου ποτών και τυποποιημένων προϊόντων. 

Τώρα ζητά φοιτητή τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ για να κάνει την πρακτική του άσκηση στο τμήμα της τεχνικής υποστήριξης.

Σημειώστε τις αρμοδιότητες:

  • Τεχνική υποστήριξη ERP εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων και περιφερειακών
  • Υπεύθυνος για τη λειτουργία των υποδομών
  • Επίλυση προβλημάτων σε θέματα hardware και software
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση hardware και software

Προθεσμία: Έως Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Ελευσίνα