Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση στην ESA Security Solutions S.A.

Προσόντα και e-mail επικοινωνίας

19/08/2019 | 06:00

Η ESA Security Solutions S.A. προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης.

Απευθύνεται σε απόφοιτους και σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν τα τμήματα Προσωπικού, Επικοινωνίας και Προγραμματισμού.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Αθήνα