Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες από το Καραντώνειο Κληροδότημα

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προθεσμία

14/08/2019 | 06:00

Το Καραντώνειο Κληροδότημα λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.

Απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός πτυχίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Φοίτηση σε σχολή ΑΕΙ
  • Άποροι επιμελείς φοιτητές
  • Καταγωγή από Λέσβο
  • Ηλικία έως 36 ετών

Προθεσμία: Έως Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Για περαιτέρω πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2251028518.