Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση στο CERN - Σύνδεσμοι

Κλάδοι, προθεσμίες, διάρκεια

07/08/2019 | 06:00

Το CERN, το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του κόσμου, προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κλάδοι:

  1. Μηχανική
  2. Επιστήμες πληροφορικής
  3. Νομική
  4. Διοίκηση και οικονομικές επιστήμες

Αναλυτικά:

  • Technical Student Programme. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές από τμήματα Εφαρμοσμένης Φυσικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών, για 4-12 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ
  • Doctoral Student Programme. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που προετοιμάζουν την διδακτορική τους διατριβή σε τομείς Εφαρμοσμένης Φυσικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικών και έχει διάρκεια από 6-36 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ
  • Administrative Student Programme. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, νομικής, λογιστικής, χρηματοοικονομικής, μετάφρασης, επικοινωνίας και ΜΜΕ, οπτικοακουστικών τεχνών, εκπαίδευσης, ψυχολογίας και η διάρκεια ορίζεται σε 2-12 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

Προθεσμία: Έως 21 Οκτωβρίου 2019

Η παραπάνω προθεσμία αφορά όλα τα προγράμματα.