Υποτροφίες & Πρακτική

Ζητούνται, άμεσα, βοηθοί κρατήσεων για πρακτική

Προσόντα, προθεσμία και e-mail επικοινωνίας

04/08/2019 | 06:00

Το ξενοδοχείο Anatolia Hospitality προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης για να καλύψει την θέση βοηθού κρατήσεων.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Φοίτηση σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τουριστικών
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Υπευθυνότητα

Αποσστολή βιογραφικού: [email protected] 

Προθεσμία: Έως 30 Αυγούστου 2019

Περιοχή: Θεσσαλονίκη