Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση, τώρα, για μάγειρες

Προσόντα, παροχές και στοιχεία επικοινωνίας

05/08/2019 | 06:00

Το ξενοδοχείο Istoria, μέλος των Design Hotels, προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  1. Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα
  2. Καλή αντίληψη και εκτέλεση συνταγών
  3. Υπευθυνότητα

Το ξενοδοχείο προσφέρει:

  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Διαμονή
  • Διατροφή
  • Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Θηρά, Σαντορίνη