Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε υποψηφίους τριών ειδικοτήτων (Λονδίνο)

Προσόντα, αμοιβή, διάρκεια, προθεσμία

02/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου χορηγεί υποτροφίες.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Μηχανική ή Πληροφορική
  • Διδακτορικό σε αντίστοιχο τομέα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση ανάπτυξης λογισμικού σε μια κοινή γλώσσα κωδικοποίησης (C ++, Python, MATLAB)

Αμοιβή: 39.000€ τον χρόνο

Διάρκεια: 3 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης

Προθεσμία: Έως 19 Αυγούστου 2019

Για υποβολή βιογραφικού: tracy.pearmain@ucl.ac.uk

Για γενικές πληροφορίες: b.treeby@ucl.ac.uk

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο