Υποτροφίες & Πρακτική

32 υποτροφίες από το Ίδρυμα Καρέλια

Κλάδοι, προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • 12 υποτροφίες - Ελλάδα (5.000 ευρώ η μία)
 • 20 υποτροφίες - Εξωτερικό (20.000 ευρώ η μία)

Κλάδοι:

 1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 2. Ναυτιλιακές Σπουδές
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 4. Δημόσια Διοίκηση
 5. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 6. Αγροτική Οικονομία

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ελληνική ιθαγένεια
 • Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1988
 • Απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10
 • Έγγραφη βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί
 • Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία

Προθεσμία: έως Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 3318074, e-mail: info@kareliafoundation.org.gr (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-15:00)