Υποτροφίες & Πρακτική

Ε.Μ.Π.: Χορηγίες για μηχανολόγους μηχανικούς

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο χορηγεί νέες υποτροφίες σε μηχανολόγους μηχανικούς.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Διδακτορικός τίτλος Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Γνώσεις βελτιστοποίησης και θερμοδυναμικής (ενεργειακή-εξεργειακή)
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Προθεσμία: Έως 9 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.