Υποτροφίες & Πρακτική

20 υποτροφίες από το Ίδρυμα Λάτση

Λήγει η προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών.

Θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε μία χώρα σπουδών.

Λήγει η προθεσμία, σήμερα, Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

210 6282888, e-mail scholarships@latsis-foundation.org (Τμήμα Υποτροφιών του Ιδρύματος)

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.