Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: Νέες υποτροφίες

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Σε πτυχιούχους Χημείας και Δασολογίας απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

1ο Θέμα - Μεταδιδάκτορας Χημικός (1.050€ το μήνα)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Χημείας ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακό στην προχωρημένη χημική ανάλυση σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • Διδακτορικός τίτλος
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων αγροτικής έρευνας 
 • Καλή γνώση Αγγλικών(Β2)
 • Δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
 • Ανακοινώση σε επιστημονικά συνέδρια

2ο Θέμα - Υποψήφιος Διδάκτορας, Δασολόγος ή Τεχνολόγος Δασολογίας (750€ το μήνα)

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πτυχίο Δασολογίας ΑΕΙ
 2. Μεταπτυχιακό στον προσδιορισμό χημικής σύστασης βοσκήσιμης ύλης
 3. Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στη διαχείριση και βελτίωση λιβαδιών
 4. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 3 μηνών σχετικά μεχημικές αναλύσεις φυτικών ιστών
 5. Καλή γνώση Αγγλικών (Β2)

Προθεσμία: έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.