Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το ΙΙΒΕΑΑ

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) χορηγεί υποτροφίες.

1ο Θέμα (Διάρκεια: 9 μήνες, αμοιβή: 750€)

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Γενετικής
  • Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας
  • Εργαστηριακή εμπειρία 1 έτους
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Προκήρυξη: prokiryxi1.pdf

2ο Θέμα (Διάρκεια: 5 μήνες, αμοιβή: 750€)

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ στη Χημεία ή Βιολογία ή Βιοχημεία ή Φαρμακευτική
  • Μεταπτυχιακό στη Χημεία ή Βιολογία ή Βιοχημεία ή Φαρμακευτική
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Προκήρυξη: prokiryxi2.pdf

Αιτήσεις έως Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019