Υποτροφίες & Πρακτική

Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση: 20 χορηγίες

Αφορά απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ - Προθεσμία

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών.

Οι χορηγίες αυτές απευθύνεται σε:

  1. Τελειόφοιτους φοιτητές
  2. Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε μία χώρα σπουδών.

Προθεσμία: έως Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

210 6282888, e-mail scholarships@latsis-foundation.org (Τμήμα Υποτροφιών του Ιδρύματος)