Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Υποτροφίες για ηλεκτρολόγους - μηχανικούς και μηχανικούς Η/Υ

Ολόκληρη η προκήρυξη

Σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς και σε μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Προσόντα:

  1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
  2. Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή των Εφαρμογών Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
  3. Ερευνητική εμπειρία 24 μηνώνσε ερευνητικά προγράμματα

Πιστοποιητικά

  • Αίτηση
  • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

Προθεσμία: έως 12 Ιουνίου 2019

Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου: ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το πρόγραμμα" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.