Υποτροφίες & Πρακτική

3 υποτροφίες από το Κληροδότημα «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης 3 υποτροφιών, σε άριστους πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για κλινική έρευνα στο εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Προϋποθέσεις:

  • Οι υποψήφιοι να έχουν ελληνική ιθαγένεια
  • Το ανώτατο όριο ηλικίας παροχής της υποτροφίας είναι το 36ο έτος (έτος γέννησης 1983 και μετά)
  • Βαθμός πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι «Άριστα»,
  • Το ετήσιο ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.500

Αίτηση: aitisi.pdf

Υπεύθυνη Δήλωση: ypeythyni_dilosi.pdf

Προθεσμία: έως Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Διεύθυνση: ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνα 210-3726394 και 210-3726355

Ε-mail: [email protected]