Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» χορηγεί υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Φυσικής 
  2. Mεταπτυχιακό δίπλωμα στη θεματική περιοχή Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών
  3. Εμπειρία σε υπολογιστικές τεχνικές και μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων

Αίτηση: aitisi.docx

Προθεσμία: έως Κυριακή 5 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- Δρα Κ.Τροχίδου

Τηλέφωνο: 210-6503395

Ε-mail:[email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.