Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χορηγεί υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες.

Θέση 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών
 3. Υποψήφιος Διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της Διακινδύνευσης Κατασκευών

Θέση 2  Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδρολογία και στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Υποψήφιος Διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της Στοχαστικής Υδρολογίας

Θέση 3 Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών
 3. Υποψήφιος Διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της Διακριτής Βελτιστοποίησης Κατασκευών

Θέση 4 Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών
 • Υποψήφιος Διδάκτορας με θέμα στην περιοχή της Αντισεισμικής Μηχανικής και της Αξιοπιστίας Κατασκευών

Θέση 5 Πολιτικός Μηχανικός (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση Κατασκευών
 3. Διδακτορικό Δίπλωμα Δομοστατικού Πολιτικού Μηχανικού με έμφαση στην Αντισεισμική Μηχανική

Προθεσμία: έως Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: ypotrofies.pdf

Πληροφορίες:

- κος Βλάσιος Κουμούσης

Τηλέφωνο: +30-210-7721657 (ώρες 08:00 – 12:00)

E-mail: [email protected]