Υποτροφίες & Πρακτική

Ελληνικά Πετρέλαια: Νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό

Ολόκληρο το πρόγραμμα – Προθεσμίες

Την χορήγηση 10 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, απεφάσισε ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια.

Αφορούν πανεπιστήμια των χωρών:

  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Καναδάς
  • Γαλλία
  • Γερμανία
  • Νορβηγία
  • Ελβετία
  • Ολλανδία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει τις 30 Απριλίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Ενέργειας, Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για αν διαβάσετε τις λεπτομέρειες του προγράμματος