Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Απαιτούμενα προσόντα - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Εκπνέει αύριο, (4/3), η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες υποψήφιου διδακάτορα που προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

1ο Θέμα:

Τίτλος Έργου: "Καινοτόμα Υλικά Επίστρωσης Αγωγών Αποχετευτικών Δικτύων για Έλεγχο της Διάβρωσης"

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  • Γνώση στον προσδιορισμό χαρακτηριστικών των δομικών υλικών
  • Υποψήφιος διδάκτορας στο πεδίο ιδιοτήτων των δομικών υλικών
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko1.pdf

2ο Θέμα

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση βιομηχανικών μεταλλευτικών αποβλήτων στην παραγωγή καινοτόμων πυρίμαχων προϊόντων"

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα Χημείας ή Χημικού Μηχανικού
  • Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με τον σχηματισμό και την κατεργασία υπερβασικών πετρωμάτων
  • Γνώση μηχανικής υλικών και διαγνωστικών μεθόδων ορυκτών
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko2.pdf

Προθεσμία: έως Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει για όλα τα θέματα.