Υποτροφίες & Πρακτική

5 υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

1ο Θέμα: Δύο Διδακτορικές Υποτροφίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση δύο ανταποδοτικών υποτροφιών.

Τίτλος Έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη: 2didaktorika.pdf

2ο Θέμα: Δύο Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  δύο ανταποδοτικών υποτροφιών.

Τίτλος Έργου: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER& IPERION-CH.gr»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Κουρής, του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη: 2metaptyhiakesypotrofies.pdf

3ο Θέμα: Μία Διδακτορική Υποτροφία

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μιας ανταποδοτικής υποτροφίας.

Τίτλος Έργου: «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης SMART-SEATRAC»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf

Προθεσμία: έως Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019