Υποτροφίες & Πρακτική

110 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Αιτήσεις, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει την χορήγηση 110 υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ.

Τίτλος Έργου: «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Αγοραστός Θεόδωρος, καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ.

Αίτηση Προπτυχιακών: proptyhiakoi.doc

Αίτηση Μεταπτυχιακών: metaptyhiakoi.doc

Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία: έως Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: ypotrofies.pdf