Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Απαιτούμενα προσόντα - Ολόκληρη η προκήρυξη

Ολοκληρώνεται αύριο, (15/2), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις δύο υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα που χορηγεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

Έργο: «Μεταφορές Χαμηλού Ανθρακικού Αποτυπώματος σε πόλεις-προορισμούς κρουαζιέρας».

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Δημήτρης Μελάς, καθηγητής Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Φυσική Περιβάλλοντος

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών
 2. Μεταπτυχιακό με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος
 3. Διδακτορικό με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος
 4. Επαγγελματική εμπειρία 2 ετών στον υπολογισμό εκπομπών ρύπων
 5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Υποψήφιος Διδάκτορας στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακό με ειδίκευση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος
 • Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
 • Επαγγελματική εμπειρία 6 μηνών στη συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python και της στατιστικής γλώσσας R
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

Αίτηση: dc837f9e-cf0a-458d-9370-6311d32c3661.doc

Προθεσμία: έως Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: aristoteleio.pdf