Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας (Αυστρία)

Εκπαιδευτικοί τομείς, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας της Βιέννης, του Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων και Επιστήμες Ζωής "BOKU", χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες στο Διεθνές Διδακτορικό Πρόγραμμα με τίτλο "Βιομοριακή Τεχνολογία Πρωτεϊνών (BioToP)". 

Εκπαιδευτικοί Τομείς:

  • Ανάλυση δομής-λειτουργίας
  • Σχεδιασμός πρωτεϊνών
  • Σύνθεση πρωτεϊνών τροποποιήσεις
  • Βιοπληροφορική και μοριακή μοντελοποίηση

Τι περιλαμβάνει το BioToP:

  1. Διαλέξεις
  2. Σεμινάρια
  3. Εκπαιδευτικά μαθήματα

Διάρκεια: 3 χρόνια

Προθεσμία: έως Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Κάντε ερωτήσεις στα Αγγλικά στο e-mail: biotop@boku.ac.at

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ