Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε 4 τομείς από το King's College London

Διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Η Ιατρική Ερευνητική Ομάδα και το King's College χορηγούν υποτροφίες σε μεταδιδάκτορες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς: πληροφορική, μαθηματικά, στατιστική, φυσική  ή εφαρμογή στην ιατρική έρευνα. 

Ερευνητικοί Τομείς: 

  • Γενετική & Γονιδιωματική
  • Κλινική & Υγεία
  • Στατιστική
  • Πληροφορική
  • Μηχανική Μάθηση και Προγνωστική Μοντελοποίηση

Διάρκεια: 3 χρόνια

Κωδικός: 008726

Προθεσμία: έως Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Στείλτε το αναλυτικό βιογραφικό σας στα Αγγλικά, στο e-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα "King's College London": ΕΔΩ