Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από Νομική Σχολή

Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Η Νομική Σχολή Albrecht Mendelssohn Bartholdy χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πτυχίο σε νομικές - κοινωνικές - πολιτικές επιστήμες
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις νομικές επιστήμες
 3. Άριστη γνώση Αγγγλικών
 4. Άριστη γνώση Γερμανικών (επιθυμητό)

Δικαιολογητικά (μορφή PDF) :

 • Αίτηση
 • Ερευνητική πρόταση
 • Έκθεση παρακίνησης - λόγοι συμμετοχής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο και μεταγραφή πτυχίου
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Στείλτε τα παραπάνω δικαιολογητικά στα Αγγλικά, στο e-mail: [email protected]

Διάρκεια: 3 χρόνια 

Προθεσμία: έως Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες: ΕΔΩ & ΕΔΩ