Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Προσόντα, αιτήσεις, προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

[Μεταδιδακτορική Υποτροφία]

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας ανταποδοτικής υποτροφίας. 

Έργο: «Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες - ΕΝΑΥΣΥ».

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Σαραβάνος Δημήτριος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Δίπλωμα Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού
  • Διδακτορικό δίπλωμα Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού
  • Ερευνητικό υπόβαθρο στη Μηχανική με έμφαση στις Προηγμένες αριθμητικές μεθόδους 

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: metadidaktoriko.pdf

[Διδακτορική Υποτροφία]

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας υποτροφίας,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο έργου «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων», με Επιστημονικό Υπεύθυνο Κωνσταντίνο Βαγενά Ομότιμο Καθηγητή.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Υποψήφιος Διδάκτορας με αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
  2. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού
  3. Γνώση Αγγλικών

Αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf