Υποτροφίες & Πρακτική

Αριστοτέλειο: Διδακτορικές, μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις δύο υποτροφίες που παρέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έργο: «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

Επιστημονική υπεύθυνη: κυρία Ιωάννα Χουβαρδά, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών).

(Διδάκτορας Ιατρικής Πληροφορικής) 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών-Εφαρμοσμένων Επιστημών
  2. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών 
  3. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Πληροφορική
  4. Ερευνητική εμπειρία 24 μηνών συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

(Υποψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής Πληροφορικής)

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών / Εφαρμοσμένων Επιστημών
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών 
  • Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στην Ιατρική Πληροφορική
  • Υποψήφιος διδάκτορας στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής
  • Ερευνητική εμπειρία 12 μηνών συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της τηλεϊατρικής και της ιατρικής πληροφορικής 

Αίτηση: a6e982bf-0928-4d6b-ab9a-c9fbffcfedf9.doc

Προθεσμία: έως Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: 15480375-3055-4a7e-ab1a-56a54a72428a.pdf