Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Πατρών: 4 μεταδιδακτορικές υποτροφίες

Προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 ανταποδοτικές υποτροφίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Τίτλος έργου: «Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων (γεωργοκτηνοτροφικών, ελαιουργικών και αποβλήτων φυτικών ελαίων και λιπών) με την χρήση αναερόβιας χώνεψης και σύνθετων υλικών και ταυτόχρονη παραγωγή αναβαθμισμένου βιοαερίου - ORESTES».

Επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Κωστόπουλος Βασίλειος, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θέση Α
Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
 3. Γνώση Αγγλικών
 4. Ερευνητική εμπειρία με γνωστικό πεδίο έρευνας το σχεδιασμό κατασκευών από σύνθετα υλικά με αντοχές σε αστοχίες και την βελτιστοποίηση αυτών μέσω παραμετρικών μοντέλων/προγραμματισμό σε γλώσσα Python
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με γνωστικό πεδίο έρευνας το σχεδιασμό κατασκευών από σύνθετα υλικά με αντοχές σε αστοχίες και την βελτιστοποίηση αυτών μέσω παραμετρικών μοντέλων/προγραμματισμό σε γλώσσα Python

Θέση Β
Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
 • Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό για σύνθετα υλικά
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία για κατασκευές με σύνθετα υλικά
 • Ερευνητική εμπειρία στον σχεδιασμό μηχανολογικών κατασκευών με σύνθετα υλικά
 • Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων στα σύνθετα υλικά
 • Γνώση Αγγλικών

Θέση Γ
Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πτυχίο ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
 3. Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα πειραματικών και αριθμητικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ιδιοσυχνοτήτων αεροδιαστημικών κατασκευών από σύνθετα υλικά, σχεδιασμού αεροδιαστημικών κατασκευών με τη χρήση υπολογιστών (CAD) και συναρμολόγηση/ενσωμάτωση αεροδιαστημικών συστημάτων
 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με γνωστικό πεδίο έρευνας την ανάλυση αεροδιαστημικών κατασκευών
 5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με γνωστικό πεδίο έρευνας την ανάλυση αεροδιαστημικών κατασκευών από σύνθετα υλικά σε δυναμικές φορτίσεις
 6. Αριθμός ανακοινώσεων με γνωστικό πεδίο την ανάλυση αεροδιαστημικών κατασκευών από σύνθετα υλικά σε δυναμικές φορτίσεις
 7. Γνώση Αγγλικών

Θέση Δ
Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
 • Ερευνητική εμπειρία στα σύνθετα υλικά σε ακραία περιβάλλοντα
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην θεματική περιοχή συνθέτων πολυμερών υλικών, της νανοτεχνολογίας σε αυτά
 • Δημοσιεύσεις στην θεματική περιοχή συνθέτων πολυμερών υλικών, της νανοτεχνολογίας σε αυτά 
 • Γνώση Αγγλικών

Ηλεκτρονική αίτηση: ΕΔΩ

Προθεσμία: έως Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: ypotrofies.pdf

Πληροφορίες: 

-κος Κωστόπουλος Βασίλειος 

Τηλέφωνο: 2610-969443

Ε-mail: [email protected]