Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Η σχολή Wolfson, στο Πανεπιστήμιο Loughborough, έχει κενές θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς παραγωγής με γνώσεις εφαρμοσνένων μαθηματικών.

Πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα:

  • Διερεύνηση ρόλου της μικροδομής στη απόδοση προηγμένων υλικών (εξαρτήματα κινητήρων)
  • Σχεδιασμός δομικών στοιχείων
  • Χαρακτηρισμός των υλικών

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Μηχανολογία, Επιστήμη Υλικών ή σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα από τα παραπάνω
  3. Εμπειρία σε έναν τομέα από τους παραπάνω

Προθεσμία: έως Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες:

-Dr Konstantinos Baxevanakis

E-mail: K.Baxevanakis@lboro.ac.uk 

-Πανεπιστήμιο Loughborough: ΕΔΩ