Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες στην Φινλανδία

Επιστημονικοί τομείς, προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες

Το FIMM είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα που ασχολείται με την ανθρώπινη γονιδιωματική και την εξατομικευμένη ιατρική και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωής  του Πανεπιστημίου Ελσίνκι.

Χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες στους παρακάτω τομείς. 

Επσιτημονικοί Τομείς:

 • Μοριακή Βιολογία
 • Ιατρική
 • Βιοπληροφορική

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Βιολογία ή σε συναφείς κλάδους
 2. Μεταπτυχιακό σε αντίστοιχους κλάδους
 3. Άριστη γνώση Αγγλικών
 4. Καλή χρήση Η/Υ

Δικαιολογητικά (στα Αγγλικά): 

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Επιστολή με επιστημονικά ενδιαφέροντα και ερευνητική εμπειρία

Προθεσμία: έως Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα FIMM: ΕΔΩ και ΕΔΩ

Ιστοσελίδα University of Helsinki: ΕΔΩ και ΕΔΩ